İletişim

0 (252) 419 25 00

E-Mailgönderin!

İletişim Bilgileri:

Mesaj:

Mesajınız Başarıyla Gönderildi. Close this notice.

Mesleki Sigorta Başvuru

İletişim Detayı:

Başvurunuz Başarıyla alınmıştır. Close this notice.

Tamamlanmış son finansal yıl içersindeki yıllık gelirinizi elde ederken;

Türkiye dışındaki ülkelerdeki yasa ve kanunlarla ilgili alanlarda da hizmet veriyor musunuz?

Evet Hayır

Müşterilerinize kurumsal finansman ve/veya yapılandırılmış finansman hizmeti veriyor musunuz?

Evet Hayır

Müşterilerinize satın alma ve/veya birleşme hizmeti veriyor musunuz?

Evet Hayır

Lütfen aşağıdaki gelir bilgilerinizi (cironuzu veya hasılat bilgilerinizi) yazınız:

Sigortalı tek başına/yalnız mı çalışıyor?

Evet Hayır

Sigortalının kullandığı merkezi bir günlük sistemi ya da uygun manuel ya da elektronik yedeklemeli bir sistemi mevcut mudur?

Evet Hayır

Sigortalı, önemli tarihlerin kaçırılmasını ve devamsızlıkların yakalanması sağlamak adına düzenli kontroller yapmakta mıdır?

Evet Hayır

Sigortalıya karşı hasar talebi oluşmasına sebep olabilecek herhangi bir durum veya olay farkedilmiş midir?

Evet Hayır

NOT 2., 4., 7., 8., 9 (b) sorulara “EVET” ; 5. ve 6. sorulara "HAYIR" cevabını verdiyseniz; fiyatlamaya geçmeden önce her bir soru ile ilgili tüm detayların açıklanması gerektiğini; bu soruların doğru şekilde cevaplandırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatmak zorundayız. Bu sorular doğru cevaplandırılmadığı takdirde, hasar anında Sigortalının hakları zarar görebilir.

(b) Sigortalıya karşı herhangi bir Mesleki Sorumluluk Sigortası teklifi yapıldı mı? Veya bu tip bir sigorta iptal edildi mi,

Evet Hayır

MUAFİYET : 500.000 TL ve Altı İçin1.000 TL + Hasarın %10 u (600.000 - 1.000.000 TL Arası Teminat İçin 10.000 TL+ Hasarın %10 u)

Başvurunuz Başarıyla alınmıştır. Close this notice.
· ·

Mesleki Sorumluluk Sigortası

POLİÇE KAPSAMI
SİGORTACI, SİGORTA ETTİREN /SİGORTALI’nın, MESLEKİ HİZMETİ’ni yerine getirmemesi nedeniyle ÜÇÜNCÜ ŞAHIS’lar tarafından TALEP edilen tüm TAZMİNAT’ı SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI adına ödeyecektir.

Mesleki Hizmeti Yerine Getirememe : Her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya MESLEKİ HİZMETİ YERİNE GETİRMEME, yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, MESLEKİ HİZMETi yerine getirirken yapılan ihmaller veya MESLEKİ HZİMETi  yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

Poliçeyi Kimler Alabilir?

 • Vergi Levhası Sahibi Her bir Yönetici Avukat
 • Avukatlık Ortaklıkları

Teminatlar

 • Mesleki Sorumluluk
 • Manevi Tazminatlar
 • Savunma Masrafları
 • Arabuluculuk Hizmetleri
 • Geriye Yürürlük Teminatı
 • Kayıp Dokümanlar
 • Yargı Benzeri ve İletişim Masrafları
 • İleriye Yürürlük
 • Tevkil , SGK’lı Çalışan Avukat ve Personel de Poliçe Kapsamında

 

Poliçe Primleri

 • AIG SİGORTA’da Primler 640 TL ile 2.150 TL arasında değişmektedir.

 

 

Hasar Ödemesinde İstenilen Belgeler

 • Müvekkilin Talep Yazısı
 • Sigortalı Avukatın Konuyu Anlatan Beyanı
 • Hasar Konusu Olan Dava Dosyasının Fotokopisi

NOT: Hasar ödemesi yazılı müracaatla yapılmaktadır. Hasar incelemesi için dava istenilmemektedir.

 

POLİÇE MUHTEVİYATI

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

 1. Kapsam
  16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
 2. Teminat Dışında Kalan Haller
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.3. Teminat Dışında Kalan Haller” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

Kariyerinizi Koruma altına Alın!

Avukat Mesleki
Sorumluluk Sigortası

Kariyerinizi koruma altına alın.

Baron Sigorta

Cumhuriyet Mah.
Adakent Küme Evler No:29
Beldibi - Marmaris - MUĞLA

İletişim

E-mail:
iletisim@baronsigorta.com

0 (252) 419 25 00

Çalışma Saatleri 08:00-18:00